اعتصاب غذا و شرایط وخیم سلامتی مسعود(نایب) حاجی زاده در زندان اورمیه

KMMK:
بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰ خورشیدی، مسعود(نایب) حاجی زاده” ۴۴ ساله فرزند “مدنی ” ، متاهل و دارای پنج فرزند ، اهل روستایی “ینگجه ” از توابع شهر اورمیه که در زندان ایران واقع دراورمیه با وضعیت وخیم جسمانی، اعتصاب کرده است.

شایان ذکر است که هفته گذشته با فشار نهادهای حقوق بشری بر مسئولان قضایی و زندان ایران در اورمیه، وی جهت آزمایشات و مداوای اولیه به خارج از زندان منتقل میشود. بعد از اینکه جواب آزمایشات نامبرده معلوم میشود که وی هر چه سریعتر به جراحی از ناحیه شکم و پا عمل‌ جراحی شود.


اما مسئولان زندان در کمال ناباوری وی را دوباره به زندان منتقل کرده و از خانواده ایشان جهت انتقال به بیمارستان وثیقه ۴ میلیاردی درخواست کرده اند.

لازم به ذکر است که مسئولان زندان تعدادی قلدور و ارازل و اوباش را در زندان نگهداری می کنند که همیشه از آنها برای تهدید کردن دیگر زندانی ها استفاده می کنند. یکی از قلدور های که در زندان ایران در اورمیه زندانیان را تهدید و شکنجه می کند و اتفاقا در شکنجه حاجی زاده هم دست داشته فردی به نام ابراهیم خطیبی می باشد.

وی یکی از ارازل و اوباش در زندان اورمیه می باشد .که با مسئولان زندان در شکنجه افراد کمک می کند و زندانیان را مورد تحقیر و بی احترامی و توهین به خانواده هايشان می کند.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید