دستگیری یک شهروند و انتقال آن به زندان به منظور اجرای حکم

KMMK:

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ هجری شمسی، یک زندانی سیاسی با هویت محمد حاجی رسول پور اهل بوکان به منظور اجرای حکم به زندان حکومت ایران در این شهر منتقل شد.


بر اساس گزارش، نامبرده به اتهام تبلیغ علیه نظام از طرف شعبه ۱۰۱ دادگاه احکام ایران در بوکان و با ریاست قاضی پیمان رستمی به پنج ماه زندان تعزیری محکوم شد.


شایان ذکر است که، نامبردە در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان ایران در بوکان آزاد شد.

لازم به یادآوری است که محمد حاجی رسول پور در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ در محل کار خود بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در بوکان دستگیر و برای بازجویی به زندان حکومت ایران در اورمیه منتقل شد.

همچنین نیروهای امنیتی به هنگام دستگیری این شهروند، برخی از وسایل شخصی وی از جمله کامپیوتر، موبایل و دوربینهای مدار بسته محل کار وی را مصادره و با خود بردند.
ک.م

دیدگاهتان را بنویسید