اقدام به خودکشی یک شهروند

KMMK:

سه شنبه ۱۶آذر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “زوزار امینی” ۴۵ ساله متاهل و دارای دو فرزند اهل منطقه “دشت بیل” از توابع شهر اشنویه(شنو) اقدام به خودسوزی کرده‌ است.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، این شهروند به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از سوختگی شدید به بیمارستانی در اورميه منتقل شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، از وضعیت جسمانی نامبرده اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید