انتقال یک شهروند از بازداشتگاهای امنیتی ایران به زندان

KMMK:
یکشنبه‌ ۱۴ آذر۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “محمد احمدی” فرزند عمر اهل روستای “نی” از توابع شهر مریوان، با اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه های امنیتی ایران در مریوان به زندان ایران در آن شهر منتقل شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده، توسط نیروهای امنیتی ایران در تاریخ ۲۲ آبان سال جاری توسط بازداشت شده بود.

شایان ذکر است که بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضای صورت گرفته و طی مدت بازداشت از دسترسی به “وکیل و ملاقات با خانواده” محروم بوده است.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK اتهامات مطروحه علیه محمد احمدی”همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران” عنوان شده است.

ا.ا