بازداشت دو شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی ایران

KMMK:
یکشنبه ۱۴ آذر۱۴۰۰ خورشیدی، دو شهروند با هویت “سعدی منبری” ۲۶ ساله فرزند عثمان و “سیامک آرنگ” ۲۶ ساله فرزند یدالله اهل روستای “نییه‌ر” از توابع سنندج(سنه) توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شدند.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، بازداشت این دو شهروند همراه با تفتیش منازلشان و بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلیل بازداشت و محل نگهداری این دو شهروند اطلاعی در دست نیست.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید