خودکشی یک زن جوان در اورميه

KMMK:

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک زن ۲٨ ساله با هویت “کبار صحت” فرزند خلیل دارای سه فرزند، ساکن روستای “گردوان” از توابع منطقه مرگور اورميه، با آتش زدن خود اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده به دلیل اختلافات خانوادگی خودکشی کرده است.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی مردم کوردستان بویژە جوانان، فشار شدید اقتصادی، ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا