یک شهروند جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان منتقل شد

KMMK:
دوشنبە ۸ آذر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “قاسم عزیزیان” ٢٨ ساله فرزند رسول اهل روستای “لج” از توابع شهر مهاباد جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان ایران در آن شهر منتقل شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال جاری بدون ارائه حکم قضای بازداشت و پس از اتمام بازجویی به زندان جمهوری اسلامی در مهاباد منتقل شده بود.

شایان ذکراست اين شهروند در تاریخ ۲۸ تیر سال جاری با تودیع وثیقه به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان ایران در آن آزاد شده‌ بود.

بر اساس این گزارش، قاسم عزیزیان به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی” مخالف نظام جمهوری اسلامی توسط دستگاه قضایی ایران به ۲۸ حبس تعزیری محکوم و این حکم‌ در دادگاه تجدید نظر ایران تایید شده است.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید