بازداشت و انتقال یک شهروند به زندان

KMMK:

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک‌ شهروند باهویت “حسین رحمانی” فرزند امیر اهل شهرستان “جوانرود” از بازداشتگاهای امنیتی ایران در شهر نغده به زندان جمهوری اسلامی در آن شهر منتقل شد.

لازم به یادآوری است که، این شهروند در تاریخ ۳۰ آبان سال جاری توسط نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه حکم قضای بازداشت شده بود.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،اتهامات مطروحه علیه حسین رحمانی “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران” عنوان شده است.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید