یک کولبر در نوارمرزی هورامان زخمی شد

KMMK:

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ خورشیدی، نیروهای هنگ‌مرزی حکومت ایران به سوی دسته‌ای از کولبران در حال تردد در مرز نوسود آتش گشوده و در نتیجه آن یک کولبر اهل شهر مریوان با نام احسان به شدت زخمی شد.

براساس گزارش، احسان ۲۶ ساله می‌باشد و برای امرار معاش به شغل کولبری رو آورده است.

نامبرده جهت مداوا به مرکز درمانی شهر مریوان منتقل شد.

و در رابطه با این خبر و در همان تاریخ نیروهای هنگ‌مرزی در داخل شهر نوسود به سوی کولبران دیگر آتش گشوده و ۱۴ کولِ (بار)، کولبران را ضبط و مصادره کردند.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید