خودکشی یک جوان دیگر در سقز

KMMK:

یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی، یک جوان با هویت “سیوان آذر پور” ۱۸ ساله فرزند یحیی اهل شهر صاحب از توابع شهرستان سقز، با سلاح گرم اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده بعد از چند روز بستری در بیمارستان سینا در تهران امروز ۳ آذر جان خود را از دست داد.

این منبع مطلع افزود، با رضایت خانواده این جوان، اعضای بدن وی به چند بیمار نیازمند عضو، اهدا شد.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل خودکشی این جوان اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان الالخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا