خودکشی یک دختر جوان در اورميه

KMMK:

چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک دختر جوان با هویت “ژاله صحراپیما” ۱۸ ساله فرزند سعدالله اهل روستای “زیوه” از توابع شهر اورمیه، با آتش زدن خود اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده به دلیل اختلافات خانوادگی خودکشی کرده است.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان الالخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید