یک شهروند جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان منتقل شد

KMMK:
دوشنبە ۱ آذر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “فواد عجمی” اهل سقز، جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان ایران در آن شهر منتقل شد.

لازم به یادآوری است که، نامبرده در تابستان ٩٩ توسط نیروهای امنیتی ایران در سقز بازداشت و پس از اتمام بازجویی با تودیع وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده‌ بود.

بر اساس این گزارش، این شهروند به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی” مخالف نظام جمهوری اسلامی توسط دستگاه قضایی ایران به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید