خودکشی یک زن دیگر در اورميه

KMMK:

شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی، یک زن با هویت “آتیا علیزاده” ۴۵ ساله فرزند عبدالکریم أهل روستای “قورمک” از توابع شهر اورمیه، با آتش زدن خود اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده به دلیل اختلافات خانوادگی خودکشی کرده است.

بر اساس این گزارش، جسد نامبرده جهت تکمیل تحقیقات به پزشکی قانونی منتقل شده است.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان الالخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید