خودکشی یک شهروند دیگر در مریوان

KMMK:
پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند جوان با هویت “محمد رحیمی” ۲۰ ساله فرزند برهان أهل روستای “بوریدر” از توابع شهر مریوان، اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این خبر دلیل خودکشی این شهروند اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان الالخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید