سهیلا حجاب از زندان قرچک ورامین به زندان ایران در سنندج منتقل شد

KMMK:

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی، طی روزهای گذشته “سهیلا حجاب” وکیل و فعال حقوق بشر اهل کرماشان از زندان قرچک ورامین بە زندان جمهوری اسلامی در سنندج(سنه) تبعید شد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، انتقال این زندانی سیاسی بصورت خشونت آمیز صورت گرفته است.
صدور دستور ممنوع الملاقات و ممنوع تماس بودن سهیلا حجاب توسط “امین وزیری” دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و نماینده دادستان دادگاه های انقلاب ایران بوده است.

لازم به یادآوری است که این وکیل زندانی در حال گذراندن دوران محکومیت ۵ سالە خود در زندان قرچک ورامین بوده است.

شایان ذکر است کە، خانم سهیلا حجاب بیدسرخی، اهل کرماشان متولد سال ۱۳۶۸ ومجرد بودە کە پیشتر در سال ۷۹ در شیراز بازداشت و ۵ ماە در زندان عادل آباد زندانی بودە.

نامبردە در خرداد ۹۸ دوبارە بازداشت و بە اتهامات “تبلیغ علیەنظام،اجتماع و تبانی،اختلال در نظم عمومی از طریق آشوب و بلوا، تشکیل گروه غیر قانونی(گروە حمایت از زنان) و درخواست همپرسی برای تغییر قانون اساسی “ایران و بە زندان اوین منتقل شد.
نامبردە در اسفند همان سال با قید وثیقە ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی بە صورت موقت آزاد شد و در ۺعبە ۲۸ دادگاە انقلاب تهران بە ۱۸ سال زندان محکوم شد کە با اعمال مادە ۱۳۴ مدت ۵ سال زندانی تغزیری قابل اجرا می باشد.

سهیلا حجاب در روز ۳ خرداد ۹۹ پس از مراجعە بە دادگاە تجدید نظر از سوی نیروهای امنیتی سپاە بازداشت و بە قرارگاە ثاراللە کرج منتقل شد کە نامبردە با انتشار یک فایل صوتی از کتک کاری و ضرب و شتم بی دلیل مامورین سپاە حین انتقال و در بازداشت خبر داد.

سرانجام خانم سهیلا حجاب بە زندان قرچک ورامین منتقل و در مدت دوران زندان چندین مورد ضرب و شتم و سو قثد از سوی زندانیان آنتریک شدە توسط نهادهای امنیتی و مسئولین زندان قرار گرفتەاست.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید