گزارش ماهانه نقص حقوق بشر کوردستان ماه اکتبر ٢٠٢١

گزارش نقص حقوق بشر در ماه اکتبر ۲۰۲۱ با تلاش جمعیت حقوق بشر کوردستان و با استناد به گزارش های که این سازمان حقوق بشری جمع کرده است، جمع بندی شده است . این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض می‌کند و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از طرف حکومت ایران انجام می شود.

اعدام

در این ماه هم سیاست های اعدام هموطنان همچنان ادامه داشته است به طوری که در استان های کوردستان چهار نفر اعدام شده است.

ترور و ناپدیدشدگان قهری

لازم به ذکر است که ترور و قتل شهروندان توسط حکومت ایران ادامه داشته است. در همین چهارچوب سه شهروند به شیوه ای مشکوک به قتل رسیده است.

دستگیری و زندان

در این ماه شاهد دستگیری و زندانی کردن ادامه دار شهروندان در ارومیه ، سنندج ، کرماشان ، مهاباد ،خرم آباد، ایلام ، همدان و لرستان بوده ایم . طبق آمار جمع بندی شده در این ماه ٣٢ نفر از هموطنان، فعالان مدنی و سیاسی دستگیر، زندانی و به حبس محکوم شده اند‌.

کولبر و کاسبکار

کولبرها مثل همیشه مورد حمله مستقیم نیروهای مسلح ایران قرار گرفته اند. نیروهای سپاه پاسداران ایران که به عنوان یک جریان تروریست شناخته شده اند و نیروهای مرزبانی ایران در این ماه هم کولبرها را هدف مستقیم تیراندازی قرار داده اند که در این بین ۶ کولبر کشته و ۷ کولبر دیگر زخمی شده است. در اغلب موارد کولبران هدف شلیک مستقیم این نیروها قرار گرفته و توسط نیروهای نظامی ایران به قتل رسیده اند. لازم به ذکر است که تاکنون هیچ نهادی در ایران و کوردستان در این باره اقدامی سازنده انجام نداده و هیچکس به دلیل این جنایت محاکمه نشده است.

خودکشی

شمار خودکشی شهروندان رو به افزایش است و شاهد افزایش خودکشی شهروندان بخصوص جوان ها و زنان بودیم. در این ماه خودکشی و قتل ۹ تن دیگر گزارش شده است. از این تعداد ۶ نفر زن و ٣ نفر مرد میباشند.

مین

بر اساس اطلاعات جمع شده در این ماه ۱ نفر نیز در اثر انفجار مین کشته و ۱ تن دیگر زخمی شده است.

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردسـتان

دیدگاهتان را بنویسید