آزادی یک‌ شهروند به شیوه موقت از بازداشتگاه سپاه

KMMK:

دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “سردار رامین” فرزند خالد‌ اهل روستای “قارنا” از توابع شهر نغده، با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاهای امنیتی سازمان تروریستی سپاه پاسداران ایران در شهر اورمیه آزاد شد..

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ ۱۰ شهریور سال جاری بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های سازمان تروریستی سپاه در اورميه منتقل شده بود.

بر اساس این گزارش، این شهروند طی مدت بازداشت از “دسترسی به وکیل” و “ملاقات با خانواده” محروم بوده است.

تا‌ لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه سردار رامین اطلاعی در دست نیست.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید