جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارخودکشی و قتلزنسلایدرقتل

در کرماشان یک زن پس از رد درخواست ازدواج پسر عمویش بە قتل رسید

KMMK:

چهارشنبە ١٢ آبان ماە ١٤٠٠ خورشیدی، یک زن جوان با هویت « آرزو الفتی گلدستە » ساکن شهرک اناهیتا کرماشان پس از رد درخواست ازدوج پسر عموی خود « امیر الفتی گلدستە» توسط وی بە قتل رسید.

براساس گزارش رسیدە بە KMMK، امیر الفتی با خودروی خود موجب واژگون شدن خودرو آرزو میشود، سپس او را از اتومبیل خارج کردە و با شلیک سە گلولە او را بە قتل می رساند.

شایان ذکر است در این حادثە آرزو الفتی در دم جان خود را از دست میدهد و خواهرش نیز که سرنشین همان اتومبیل بوده، بە دلیل شدت جراحات وارد شدە بە کما می رود و هم اکنون تحت مراقبتهای پزشکی قرار دارد.

ف.ز

Related posts

بوکان؛ یک شهروند توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد

Bilal Enferadi

بازداشت های کورکورانه جمهوری اسلامی از ترس براندازی

Bilal Enferadi

افزایش احتمال اعدام رامین حسین پناهی