خودکشی یک شهروند در اورميه

KMMK:

چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “امید مظفری” فرزند حمید اهل شهرک “نوشين شهر” از توابع شهر اورمیه، با حلق آویز کردن اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این خبر دلیل خودکشی این شهروند اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، فقر و تنگدستی و نبود کار برای مردم در کوردستان و علی‌الخصوص در بین جوانان، فشار شدید اقتصادی و ازدواجهای اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان و فشارهای روحی ناشی از وضعیت زندگی از عوامل عمده خودکشی در کوردستان میباشند.

ا.ا