یک شهروند با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی حکومت ایران کشته شد

KMMK:

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ خورشیدی، “محسن ابراهیمی” ۲٨ ساله و اهل کرماشان با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی حکومت ایران کشته شد.

براساس گزارش، در یک تعقیب و گریز نیروهای انتظامی ایران با محسن ابراهیمی که به منظور دستگیری وی بوده است، نیروهای حکومتی با شلیک مستقیم به این شهروند بر روی پل “گیشا” واقع در شهر تهران وی را به قتل رساندند.

تا لحظه نشر این خبر از اتهامات وارده که به صدور حکم دستگیری نامبرده انجامیده است هیچ اطلاعی در دست نیست.

گ.ب