مهاباد؛ مجروح شدن یک شهروند در اثر انفجار مین

KMMK:
پنجشنبە ٢٩ مهرماە ١٤٠٠ خورشیدی،یک شهروند با هویت” زانیار عبدالهی بر اثر انفجار مین در نزدیکی پادگان متروکە سپاە پاسداران حکومت ایران در روستای جانداران بخش خلیفان شهرستان مهاباد بە شدت زخمی شد.

براساس گزارشها، این شهروند در حین چرای دام در اثر برخورد با مین از ناحیە پای راست مجروح شدە است.

لازم بە ذکر است کە، در همان ساعت اولیە وقوع حادثە نامبردە جهت مداوا بە یکی از مراکز درمانی شهرستان مهاباد انتقال دادە شد.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید