وضعیت وخیم کمال شریفی/ از تمامی حقوق محروم شدە است

KMMK:
براساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان،کمال شریفی زندانی سیاسی در وضیعت وخیم بە سر می برد و نزدیک بە ٥ هزار روز است کە از مرخصی محروم می باشد.

نامبردە تا حالا دو بار دچار سکتە قلبی و بە بیمارهای متعدد مبتلا شدە است

کمال شریفی روزنامەنگار و فعال سیاسی اهل شهرستان سقز مدت ١٤ سالە در زندان حکومت اسلامی ایران حبس می باشد.

این شهروند تحت شکنجە نهادهای اطلاعاتی ایران اعتراف بە عضویت در حزب دموکرات کوردستان کردە است.

کمال شریفی سال ١٣٨٧ خورشیدی بە اتهام محاربە از طریق عضویت در حزب دموکرات کوردستان بە ٣٠ سال حبس و تبعید بە زندان شهر میناب محکوم شد.

لازم بە ذکر است در این روزنامەنگار و فعال سیاسی در مدت حبس از تمام حقوق محروم شدە است.
ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید