یک شهروند جهت تحمل حبس به زندان ایران در بوکان منتقل شد

KMMK:

یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “علی زلفی” فرزند حمزه اهل شهر بوکان، جهت‌ اجرای حکم حبس به زندان ایران در این شهر منتقل شد.

لازم به یادآوری است که، نامبرد توسط دادگاە ایران در بوکان بە اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۴ ماە و ١٠ روز حبس محکوم شده است.

شایان ذکر است که، این شهروند در دی ماە سال ١٣٩٩ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و بعد از اتمام مراحل بازجویی بە زندان حکومت در آن شهر منتقل شده بود.

علی زلفی در مدت بازداشت از تماس تلفنی، ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود.

این شهروند، نهایتا در تاریخ ۳ اسفند همان سال با تودیع وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی از زندان ایران در بوکان آزاد شده بود.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید