خودکشی یک زن دیگر در اورميه

KMMK:
جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک زن جوان با هویت “آرزو زرنی” ۲۸ ساله فرزند لقمان ساکن شهرک فرهنگیان اورمیه، با خوردن قرص برنج اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده به دلیل مشکلات زندگی و فشار روحی خودکشی کرده است.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید