غارت احشام مردم روستاهای سردشت توسط نیروهای هنگ مرزی حکومت ایران در سردشت بعد از قتل ژیار علیپور

KMMK:

۲۱ مهر ۱۴۰۰ هجری شمسی، پس از قتل ژیار علیپور کولبر اهل سردشت توسط نیروهای هنگ مرزی حکومت ایران در مرز شهرستان سردشت، همان نیروها ۲۰۶ راس گوسفند اهالی روستاهای (بیوران و باژار قلعه رش) از توابع شهرستان سردشت را دزدیده و مصادره کردند.


لازم به ذکر است که نیروهای مرزی حکومت ایران در مناطق مرزی کوردستان همیشه به بهانه قاچاق اموال مردم کوردستان را به غارت برده اند.


ک.م