بازداشت رسول خضری و آمانج فتحی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی

طبق گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان در روز پنجشنبه، ٣١ تیر ماه رسول خضری و روز چهارشنبه ٣٠ تیرماە آمانج فتحی توسط نیروهای امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی در شهر سقز بازداشت شدند.

در گزارش آمدە است کە رسول خضری ۲۹ ساله فرزند مصطفی ساکن شهرستان سقز و به کار معماری مشغول بوده است، رسول طی دو سال گذشته دو بار به اتهام ارتباط با یکی از احزاب کوردستانی ۹ ماه در بازداشت بوده و سرانجام از سوی دادگاه انقلاب شهرستان سقز با کفالت آزاد شد.

آمانج فتحی ۲۸ ساله فرزند فتح‌الله وی نیز اهل سقز است و تاکنون از اتهامات و محل نگهداری این شهروند سقزی اطلاعی در دست نیست.

طبق آمارهای جمعیت حقوق بشر کوردستان در طی یک ماه گذشتە بیش از ده‌ها شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی انتظامی بازداشت و یا بە مکان‌های نامعلوم انتقال دادە شده‌اند. لازم بە ذکر است کە بیشتر بازداشتی‌ها خودسرانە اعلام شدە و نیروهای امنیتی انتظامی در هنگام بازداشت این شهروندان هیچ‌گونه حکم قضائی به همراه نداشته‌اند. در همین رابطە آمدە است کە پس از مراجعه خانواده شماری از بازداشت‌شده‌ها بە دستگاە قضائی جمهوری اسلامی ایران در شهرهای شرق کوردستان، این دستگاە ابراز بی‌اطلاعی کرده و اظهار داشتەاند که حکمی مبتنی بر بازداشت افراد مذبور از سوی این دستگاە صادر نشدە است. همچنین آمدە است کە ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نیز در بسیاری از موارد از اعلام محل نگهداری این شهروندان بە خانواده‌های آن‌ها خودداری نمودە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان