آزادی یک شهروند اهل سنندج با قید وثیقه

KMMK:
روز یک‌شنبه ۱٨ مهر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند اهل دیواندره با هویت “امید سرفراز” با قرار وثیقه ٨۰۰ میلیون تومان به طور موقت و تا پایان مراحل دادرسی از یکی از بازداشتگاههای امنیتی ایران در سنندج آزاد شد.

این شهروند روز دوشنبه ۱٨ مرداد سال جاری از سوی نیروهای امنیتی ایران دستگیر شد.

براساس این گزارش، آقای سرافراز که متهم به “همکاری با یکی از احزاب اپوزسیون حکومت ایران” می‌باشد در مدت زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

شایان ذکر است، این شهروند در روز دوشنبه ۱٨ مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی ایران دستگیر و به منظور بازجویی به بازداشتگاه امنیتی شهرام فری حکومت در سنه منتقل شد.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید