ایلام / پدری با تبر دخترش را به قتل رساند

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: در ساعات اولیە امروز ۲ مرداد ماە سال ۱۳۹۵ یک پدر در شهرستان مهران، دختر٢٣ سالە خود را بە قتل رسانید.

در گزارش آمده است کە طبق گفتە شاهدان در محل بعد از درگیری لفظی بین پدر و دختر و شدت گرفتن این درگیری درنهایت پدر به‌وسیله تبر، چند ضربه به ناحیه سر دختر ٢٣ ساله خود زده و او را به قتل رسانده است.

پدر قاتل پس‌ از این اتفاق، خود را به کلانتری محل معرفی کرده و هم‌اکنون در بازداشتگاه پلیس شهرستان مهران نگهداری می‌شود. همچنین آمده است کە جسد دختر به بیمارستان امام حسین مهران انتقال داده‌شده است.

طبق اطلاعات بەدست آمده فرد قاتل کارمند یکی از ادارات شهرستان مهران در استان ایلام است.

لازم بە ذکر است کە بیشتر کارشناسان جهان، قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در قبال زنان را از خشن‌ترین قوانین جهان دانسته‌اند؛ و سیاست‌ها و تبلیغات دولتی علیە زنان در بیشتر ابعاد اجتماعی تأثیرات مستقیم خود را نهادە است.

بە عنوان مثال در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران آمده است کە ارتکاب قتل زنان و دختران جنبه عمومی ندارد به‌جز در موارد خاص، یعنی اینکه چنانچه اولیای دم شکایتی از بابت قتل نداشته باشند قانون هیچ‌گونه مجازات کیفری برای مجرم در نظر نمی‌گیرد.
همچنین اگر قتل دختران وزنان جنبە عمومی داشتە باشد بە استناد بە به ماده ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی پدر یا پدربزرگ، اگر اولاد خود را به قتل برساند، حداکثر مجازات او ١٠ سال حبس است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان