یک فعال رسانەای در سقز بە ٤ ماە حبس محکوم شد

KMMK:
بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، روز ٩ مهر سال ١٤٠٠ خورشیدی، دادگاە حکومت ایران در شهر سقز، یک فعال رسانەای با هویت” کیوان رحیمی ” اهل سقز را بە ٤ ماە حبس تعزیری محکوم کرد.

براساس این گزارش، نامبردە بە اتهام تبلیغ علیە نظام در فضای مجازی محاکمە شدە است.

لازم بە ذکر است، فعال رسانەای کیوان رحیمی در تیرماە امسال از سوی اطلاعات سازمان تروریستی سپاه پاسداران در شهرستان سقز احضار و در خصوص فعالیت در فضای مجازی تحت بازجویی قرار گرفته بود.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید