مهاباد؛ آزادی یک شهروند با تودیع قرار وثیقه

KMMK:

شنبه 3 مهر1400 شمسی، یک شهروند به نام “رامین رامین” اهل روستای “قارنا” از توابع نغده(نەغەدە) با تودیع قرار وثیقه 200 میلیون تومانی به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از یکی از بازداشتگاە های حکومت در مهاباد آزاد شد.
شایان ذکر است که رامین روز چهارشنبە 10 شهریورماه به همراه چهار شهروند دیگر به نام‌های اسعد رامین، خالد رامین، داوود رحیمی و سردار رامین بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی در نغدە بازداشت شد و جهت بازجویی بە یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در اورمیه منتقل شدە بود.
گفتنی است کە در اواخر شهریورماه، این زندانی پس از اتمام بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی حکومت در اورمیه به زندان مهاباد منتقل شدە بود.

براساس گزارشهای دریافتی، این شهروند طی مدت بازداشت از “دسترسی به وکیل و “ملاقات با خانواده محروم بوده است.

تاکنون از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه رامین رامین اطلاع دقیقی در دسترس نمی باشد.
ع. ص