خودکشی یک دختر سیزده ساله در سنندج

KMMK:

شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ خورشیدی یک دختر نوجوان با هویت “سمیرا سعیدی” ۱۳ ساله اهل روستای “درویشان ” از توابع منطقه ژاورود واقع در شهر سنندج(سنه) با حلق آویز کردن اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، دلیل خودکشی این دختر نوجوان، از ممانعت ادامه تحصیل و مورد ضرب و شتم قرار دادن او توسط پدرش صورت گرفته است.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید