ترکیه ۹ کولبر را تحویل حکومت ایران داد

KMMK:

۳۱ شهریور ۱۴۰۰ خورشیدی، دولت ترکیە ۹ کولبری که چند روز پیش توسط پلیس مرزی دستگیر شده بودند را تحویل حکومت ایران دادند.

هویت این کولبرها به شرح زیر می‌باشد: ۱.میکائیل ۲.فرزاد ۳. دیار ۴. آهین ۵. گلدانی ۶. زرو ۷. کنیاس ۸. بهزاد ۹. آقاجان حاتمی .

لازم به ذکر است که جنازه دو کولبر کشته شده از راه مرز “سرو” از توابع اورمیه تحویل خانواده هایشان داده شدند.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید