زخمی شدن یک کولبر با شلیک نیروهای حکومت ایران در نوسود

KMMK:

دوشنبە ٢٩ شهریور ماە ١٤٠٠ خورشیدی، یک کولبر با هویت« برهان یوسفی »اهل شهرستان ثلاث باباجانی در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت ایران در نواحی مرزی نوسود زخمی شد.

براساس گزارش رسیدە KMMK , نامبردە از ناحیە ران هدف قرار گرفتە سپس جهت مداوا بە مراکز درمانی منتقل شدە است.
شایان ذکر است، تا لحظه تنظیم این خبر از وضعیت سلامتی نامبرده هیچ اطلاعی در دسترس نیست.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید