کشتە شدن یک کولبر در مرز بانە

KMMK:

پنج شنبە ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ خورشیدی، یک کولبر با هویت “محمدامین قادری” فرزند صالح، با شلیک مستقیم نیروهای مرزی حکومت ایران در منطقه مزری “مران” از توابع بانه کشته شد.

براساس گزارش، محمد امین قادری پدر یک فرزند می‌باشد که بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی ایران کشته شده است. وی نان آور خانواده بوده است و به دلیل فشار اقتصادی مجبور به روی‌آوری به پیشه پرمشقت کولبری شده است.

جنایت و کشتار مردم به بهانه‌های مختلف از سوی حکومت ایران، نقض کامل حقوق انسانی و ناعدالتی‌های اجتماعی به خصوص در شرق کوردستان هر روزه برگ دیگری بر پرونده ننگین جمهوری اسلامی ایران می‌افزاید.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید