بعد از چند روز بی خبری، جنازه اش به خانواده اش تحویل گردید

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان جنازه جوانی اهل مهاباد بعد از یک هفته بی اطلاعی از سرنوشتش، امروز از طرف اداره اطلاعات به خانواده اش تحویل گردید.

جنازه جوانی مهابادی بامشخصات جمال جوانمرد، فرزند رسول ۲۳ ساله وساکن محله ی خولیراویی شهر مهاباد، بعد از یک هفته بی خبری از سرنوشتش روز چهارشنبه ۳۰ م تیر ماه ۱۳۹۵ شمسی از سوی اداره اطلاعات شهر بناب از توابع استان ورمی جنازه اش در شرق کوردستان، به خانواده اش تحویل دادە شد.

.بنا به گزارش رسیده، یکی از افراد نزدیک به خانواده جوانمردی به ( روژی کورد) گفت: که اداره اطلاعات مهاباد خانواده جوانمردی را مورد تهدید قرار داده اند که به هیچ عنوان کشته شدن فرزندشان را از سوی اطلاعات بیان نکنند.

گفته می شود که جمال بر اثر شکنجه اداره اطلاعات جانش را از دست داده است. در۲ ماه گذشته، موجی از بازداشت های خود سرانه هموطنان در شهرهای مختلف کوردستان از سوی اداره اطلاعات شروع گردیده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان