جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

هیمن قرداغی با تودیع قرار وثیقە آزاد شد

KMMK:
یکشنبە ٢١ شهریورماە ١٤٠٠ خورشیدی یک شهروند با هویت” هیمن قرداغی “فرزند حسین و اهل روستای” ایندرقاش “از توابع مهاباد از یکی از بازداشتگاههای حکومت ایران در آن شهر بعد از اتمام بازجویی با تودیع قرار وثیقە بە صورت موقت آزاد شد.

لازم بە ذکر است نامبردە در مدت بازداشت از حق دسترسی بە وکیل و ملاقات با خانوادە محروم شدە بود.

گفتنیست، در تاریخ ١٠ مرداد ماە امسال نیروهای امنیتی هیمن قرداغی را در مغازەاش بدون ارائە حکم قضایی بازداشت و برای بازجویی بە بازداشتگاە امنیتی حکومت ایران در مهاباد منتقل کردند.

تا لحظە نشر این خبر از دلیل بازداشت این شهروند هیچ اطلاعی در دسترس نمی باشد.
ف.ر

Related posts

زخمی شدن یک کولبر توسط نیروهای نظامی ایران

مرگ مشکوک یک کودک ۱۱ سالە

بازداشت یک شهروند در سنندج