خودکشی یک شهروند در سردشت

KMMK:

سه‌شنبه ١۶ شهریور۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “حسن عبدالقادری” متاهل، پدر دو فرزند و اهل سردشت با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

براساس گزارش، نامبرده خود را حلق آویز کرده است و از دلایل این اقدام هیچ اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، عوامل روانی ناشی از نابسامانی و بی‌ثباتی اقتصادی و مشکلات عدیده‌ای که نظام کنونی حاکم بر ایران مسئول آن است، دلایل نامیدی بیشتر افراد به آینده‌ای روشن میباشد و این نامیدی بستر تفکر خودکشی را در بین مردم افزایش می‌دهد.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید