حملات نظامی سپاه پاسداران به احزاب کُردستانی را محکوم می‌کنیم

جمعی از سازمان های حقوق بشری کوردستان به حملات اخیر حکومت ایران به نیروهای نظامی احزاب کوردستانی حاضر ر مناطق مرزی واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند.

سازمانهای مرکز حقوق بشر کردستان ایران، سازمان حقوق بشری هانا و جمعیت حقوق بشر کوردستان طب بیانیه‌ای مشترک حملات ایران را محکوم و خواهان اعتراف به حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ملی ملت کوردستان شدند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

همانگونە کە مطلع هستید، طی روزهای پنجشنبە تا شنبه (٩,۱۰ و ۱۱ سپتامبر ٢٠٢١) پهبادهای انتحاری و واحد توپخانەای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، مناطقی از مرزهای خاک اقلیم کُردستان از جمله “سیدکان، بربزین، چومان و ارتفاعات حاجی عمران” را به بهانه حضور احزاب کُردستانی مخالف رژیم ایران مورد حمله شدید قرار دادەاند.

این حملات سنگین موجب وارد آمدن خسارات زیادی بە محیط زیست منطقه، ایجاد رعب وحشت و خسارات مالی بە مردم این مناطق مرزی شدە است.
این حملات در حالی است که، طی روزهای اخیر “محمد پاکپور” فرماندە نیروی زمینی سپاه پاسداران، احزاب کُردستانی و مردم ساکن اطراف کمپهای مدنی پناهندگان سیاسی را تهدید کرده بود.

اگرچە این اولین بار نیست کە جمهوری اسلامی ایران فعالین سیاسی مخالف خود را مورد تهدید و حملە قرار میدهد و نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران هر از چندگاهی به بهانه ایجاد امنیت و یا حضور نیروهای نظامی احزاب کُردستانی در نوار مرزی کُردستان، اقدام به توپباران و حملات پهبادی می کنند، این امر خسارت های جانی و مالی بیشماری به شهروندان و ساکنان منطقه وارد کرده است.
ما سازمانهای فعال حقوق بشری کُردستان، ادامە این حملات و سکوت سازمان های بین المللی و جامعە جهانی را مورد انتقاد شدید خود قرار داده و هم صدا با ملت کُردستان خواهان پایان یافتن حملات نظامی جمهوری اسلامی ایران علیە فعالین سیاسی و احزاب کُردستانی هستیم. همچنین بر این باوریم که مسئله کُرد با ترور، اعدام، بازداشت، حملات نظامی و تهدید حل نخواهد شد. اعتراف بە موجودیت ملت کُرد و حقوق قانونی و طبیعی این جامعه و حل مسالمت آمیز آن تنها اقدامی است که صلح پایدار را در این جغرافیا فراهم می آورد.

مرکز حقوق بشر کردستان ایران
سازمان حقوق بشری هانا
جمعیت حقوق بشر کوردستا
ن

۲۱ شهریور ۱۴۰۰ شمسی / ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱

دیدگاهتان را بنویسید