زخمی شدن دو کولبر در مناطق مرزی بانه

KMMK:
روز دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ هجری شمسی نیروهای هنگ مرزی ایران در نوار مرزی برویشکانی از توابع( بانه) به سوی دسته ای از کولبرها آتش گشودند که در نتیجه دو کولبر با هویت خبات صادقی ۲۰ ساله اهل روستای درویان علیا و صدیق تکابی ۵۵ ساله اهل سقز به شدت مجروح شدند.
بر اساس گزارش نامبردگان جهت مداوا به یکی از مراکز درمانی بانه منتقل شده اند.
لازم به ذکر است که کولبری شغلی سخت و مشقت بار میباشد که مردم کوردستان از سر ناچاری به آن روی می آورند و سالانه افراد زیادی در راه کشته و زخمی می شوند .

ک. م

دیدگاهتان را بنویسید