بازداشت یک شهروند بهایی در قروه

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۵ خلیل اقدامیان شهروند بهایی ساکن قروه در شرق کوردستان بە دادگاه احضار شد و در آنجا بازداشت و پس از چند ساعت بازداشت، به قید وثیقه آزاد شد.

خلیل اقدامیان در خصوص اعتراض وی بە تخریب گلستان جاوید (قبرستان بهاییان) بە دادگاه احضار شدە بود.

خلیل اقدامیان پیش‌تر در رابطە با تخریب گلستان جاوید قروه به دست نیروهای انتظامی امنیتی جمهوری اسلامی ایران به جهاد کشاورزی مراجعه کرده و پیگیر عاملین تخریب گلستان جاوید شده بود

گفتنی است که مأموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در استان سنە (کوردستان)، ساختمان‌های گلستان جاوید (قبرستان بهاییان) را تخریب و بیش از ۳۰۰ درخت گلستان جاوید را بریدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان