تروریسم جمهوری اسلامی ایران یک شهروند را مجبور به ترک وطن کرد

KMMK:
در هفته جاری یک فعال سیاسی با هویت “آوات محمد‌ علی” ساکن جنوب کوردستان به دلیل تهدید ترور از سوی جمهوری اسلامی ایران سرزمین و خاک خود را به مقصد اروپا ترک کرد.

براساس گزارش، نامبرده به مدت چندین سال بود که به همراه بهروز (ریبین) رحیمی فعال سیاسی اهل شرق کوردستان که در تاریخ ۲۳ تیر سال جاری در محل کار خود در شهر سلیمانیه ترور شد در یک شرکت با هم همکار بودند. آنان همزمان فعالیت سیاسی نیز داشتند و مرتبا مورد تهدید و هدف ترور بودند که در این بین “آوات محمد علی” از این یورش جان سالم به‌در برده است ولی بعد از این ماجرا به دلیل ترس از دوباره تکرار شدن این اقدامات دیگر به سر کار برنمی‌گردد. وی بعد از اطلاع از اینکه تروریستهای جمهوری اسلامی قصد کشتن وی را دارند و نام او نیز در لیست ترور آنان است و در این مدت که یک فعال دیگر با هویت “موسی باباخانی” ترور شد، نامبرده مجبور شد کوردستان را ترک کرده و به همراه خانواده‌اش به اروپا مهاجرت کند.

شایان ذکر است، پدر آوات محمد علی اهل سنه و مادر وی اهل مریوان در شرق کوردستان می‌باشد اما به دلیل فعالیت سیاسی خانواده وی، قبل از تاسیس جمهوری اسلامی، شرق کوردستان را ترک کرده و در شهر “پِنجوِن” مرز بین شرق و جنوب کوردستان مستقر شده و تا این مدت که تهدیدات جمهوری اسلامی شروع می‌شود آنان در آنجا زندگی می‌کردند. بعد از آن راهی شهر سلیمانیه شده و به فعالیت خود بر ضد جمهوری اسلامی ادامه دادند.

شایان ذکر است، بیشتر فعالین سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران زیر تهدید ترور از سوی این نظام هستند و سالانه چندین تن ترور می‌شوند و به دلیل نابسامانی جنوب کوردستان، جمهوری اسلامی ایران هرگونه دخالت سیاسی و اعمال مسلحانه در آنجا انجام می‌دهد.

گ.ب