بازداشت یک شهروند در دیواندرە

KMMK:

براساس گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان،روز ٢٤ مرداد ١٤٠٠ خورشیدی، یک شهروند با هویت” سلیمان گولی “٢٥ سالە فرزند محمد سلیم اهل روستای یاپل از توابع شهرستان دیواندرە توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

لازم بە ذکر است کە نیروهای امنیتی بدون ارائە برگە قضایی بە منزل این شهروند کورد هجوم بردە و نامبردە را بازداشت کردند.

براساس گزارشهای جمعیت حقوق بشر کوردستان سلیمان گولی از زمان بازداشت تا حالا از هر گونە ارتباط تلفنی، ملاقات با خانوادە و داشتن وکیل محروم شدە است.

علیرغم پیگیریهای خانوادە ، برای اطلاع از سرنوشت فرزندشان، نیروهای امنیتی هیچ آگاهی در این مورد بە خانوادە گولی نداداند.

قابل ذکر است، هنوز اطلاع دقیقی از دلیل بازداشت نامبردە در دست نمیباشد.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید