انتقال دو شهروند به زندان جمهوری اسلامی ایران در شهر سنندج(سنە)

KMMK :

دوشنبه 25 مرداد1400 شمسی، دو شهروند به نام‌های سیروان ارغوانی فرزند خداکرم و فرزاد صادقیان فرزند حبیب اهل روستای “تنگیسر” از توابع شهرستان سنندج(سنە) جهت گذراندن حکم حبس به زندان جمهوری اسلامی در این شهر منتقل شدند..

شایان ذکر است که، این دو شهروند در مرداد 1398 پس از احضار به اداره اطلاعات ایران در سنندج بازداشت سپس به مدت 40 روز شکنجه و بازجویی شدند و متعاقب آن به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون ایران» از سوی دادگاه جمهوری اسلامی ایران هر کدام به 1سال زندان محکوم شدند.

گفتنی است که، نامبردگان تا پایان مراحل دادرسی با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت آزاد شده بودند.
ع. ص