مجروح شدن دو کولبر به علت شلیک نیروهای نظامی ایران

KMMK :
سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، دو کولبر با اسامی خلیل خالدی و فریدون محمد زاده به علت شلیک نیروهای نظامی ایران در مرز هنگژاله بانه مجروح شدند.

خلیل خالدی فرزند عبدالله و فریدون محمد زاده فرزند محمود اهل روستای خلمی زواو نورایی بانه هستند.

اطلاعات رسیده حاکی از اینند که نیروهای نظامی ایران بدون هشدار قبلی این کولبران را هدف قرار داده‌اند.

سرانجام این دو کولبر بشدت مجروح شده و به منظور مداوا به یکی از بیمارستان‌های شهر بانه منتقل شده‌اند.

س.ر

دیدگاهتان را بنویسید