سکوت جامعه جهانی در قبال تروریسم دولت ترکیه محکوم است

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکومیت شدید حملات تروریستی دولت ترکیه به شنگال در اقلیم کوردستان عراق و کشتار شهروندان این منطقه از جامعه جهانی و در راس آن سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و امریکا میخواهد، تروریسم دولتی حکومت ترکیه را متوقف نمایند.

در تازه ترین موارد نقض فاحش حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی که توسط دولت ترک در قبال ملت کورد در اقلیم کوردستان عراق صورت میگیرد، هواپیماهای جنگی دولت ترکیه روز سه شنبه ١٧ آگوست ٢٠٢١، با هدف گرفتن اتومبیلی در بازار شنگال، سعید حسن و عیسا خدادادی از نیروهای حفاظتی این ناحیه را ترور کرده و ٣ شهروند دیگر را نیز زخمی کرده اند.

امروز چهارشنبه ١٨ آگوست نیز هواپیماهای جنگی ترکیه، بیمارستان روستای سکینه شنگال را هدف بمباران هوایی قرار دادند. در این حمله هوایی ۱۴ نفر جان باخته و تعداد بیشماری نیز زخمی شده اند، بیمارستان در نتیجه این حمله هوایی ارتش ترکیه به طور کامل نابود شده است. لازم به ذکر است که مردمی که در تلاش بودند که مجروحان را نجات بدهند نیز هدف حمله هوایی مجددد ترکیه قرار گرفتند.

این اقدامات دولت ترکیه مصداق عینی جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی می باشد، دولت عراق، حکومت خودمختار اقلیم کوردستان و سازمان ملل متحد در قبال این جنایات روزانه سکوت کرده و دولت ترکیه هر روز شدیدتر و جری تر از قبل اقدام به قتل عام شهروندان کورد میکند.

سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا لازم است که به مسئولیت های حقوقی خود در قبال امنیت شهروندان کورد در منطقه شنگال و دفاع از جامعه ایزدی عمل کرده و از ادامه سیاست ترور و قتل عامی که دولت ترک در قبال ملت کورد انجام میدهد، جلوگیری کنند.

لازم به ذکر است له دولت ترکیه همزمان در کوردستان تحت سلطه خود، در شمال و شرق سوریه (روژاوای کوردستان) و اقلیم خودمختار کوردستان عراق روزانه اقدام به کشتار شهروندان کورد کرده و سیاست نسل کشی را در قبال این ملت انجام میدهد. اما سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و تمامی نهادها و سازمانهای بین المللی مسئول در قبال این جنایتها سکوت کرده و در اکثر مواقع یاریگر دولت ترک در تداوم این جنایتها بوده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضـن محکومیت شدید جنایات دولت ترکیه در حق ملت کورد، از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، امریکا، دولت فدرال عراق و حکومت اقلیم کوردستان میخواهد، مسئولیتهای قانونی خود در قبال دفاع از مردم ایزدی را به انجام رسانده و تروریسم دولتی حکومت ترک را متوقف نمایند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ١٨ آگوست ٢٠٢١

دیدگاهتان را بنویسید