بازداشت چرو احمدی مدرس زبان کوردی در شهرستان دیواندرە

KMMK:

براساس گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، روز دوشنبە ٢٥ مردادماە ١٤٠٠ خورشیدی چرو« ژالە »احمدی مدرس زبان کوردی و عضو هیأت مدیرە مؤسسە فرهنگی-اجتماعی زاگروس در شهرستان دیواندرە توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

لازم بە ذکر است کە، نیروهای امنیتی چرو احمدی را در منزل محل زندیش بازداشت و طی آن وسائل و لوازم شخصی نامبردە از جملە کتابها، لپ تاب و تلفنهای همراە افراد منزل را با خود ضبط و بردەاند.

چرو احمدی، دارای لیسانس مهندسی شیمی و دانشجوی کارشناسی روزنامەنگاری در دانشگاە پیام نور سنندج(سنە) می باشند.

لازم بە ذکر است، تا لحظە تنظیم این خبر در مورد دلیل یا دلایل بازداشت این مدرس زبان کوردی اطلاعی در دسترس نمی باشد.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید