دو زن در مهاباد و اشنویە(شنو) بە زندگی خود پایان دادند

KMMK :

براساس گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، در طی روزهای گذشتە دو زن در مهاباد و اشنویە(شنۆ) بە زندگی خود پایان دادند.

براساس این گزارش، روز یکشنبە ٢٤ مرداد ماە ١٤٠٠ خورشیدی، یک زن با هویت” اوین مولودی “اهل شهرستان اشنویە بنا بە دلایل نامعلوم از طریق حلقە آویزکردن بە حیاتش پایان داد.

قابل ذکر است نامبردە متاهل و صاحب یک بچە یک سالە بودە است.

از سوی دیگر طی روزهای گذشتە زنی دیگر با نام” روناک ماملی “فرزند محمد ماملی هنرمند مشهور کورد و ساکن شهرستان مهاباد بە زندگی خود پایان داد.

تا لحظە تنظیم این خبر در مورد دلیل خودکشی این شهروند هیچ اطلاعی در دست نمیباشد.

شایان ذکر است، در سالهای گذشتە، خودکشی بە یک پدیدە اجتماعی تبدیل شدە و شمار زیادی زن و دخترهای جوان در ایران و کوردستان بە دلیل مشکلات اجتماعی و وضعیت اسفبار اقتصادی اقدام بە خودکشی میکنند و تا حالا هیچ تلاش جدی برای حل این موشکل از سوی مقامات جمهوری اسلامی انجام نشدە است.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید