سنندج(سنه)؛ بازداشت یک‌ شهروند توسط نیروهای امنیتی ایران

KMMK:

سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “خبات مفاخری” اهل سنندج(سنه) و از اعضای جمعیت کوردستان سبز است که در حوزه محیط زیست فعالیت می کرد، توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شده است.

لازم به یادآوری است که این فعال زیست محیطی در دادگاە حکومت ایران بە ریاست قاضی سعیدی بە اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران” بە ۴ سال حبس محکوم شده بود.

لازم بە ذکر است کە، نامبردە قبلا در ۶ شهریور سال ۹۹ ازسوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چهار ماە بازداشت در تاریخ ۱۸ دی همان سال با قید وثیقە بە صورت موقت آزاد شدە بود.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید