دو زندانی اھل شهر اورمیه با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شدند

KMMK:
چهار شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، دو شهروند با اسامی« خورشید ابراهیمی» اهل روستای زیوه و « جلال ابراهیمی» اهل روستای برده کشک در منطقه دزیی دره شهر اورمیه، با تودیع وثیقه به صورت موقت تا هنگام برگزاری جلسه دادگاه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این شهر آزاد شدند.

بر اساس گزارش، سە شنبه ۲۰ تیر ماه سال جاری، این دو شهروند بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ایران در شهر اورمیه منتقل شده بودند.

قابل ذکر است که، تا لحظه تنظیم و انتشار این خبر، از اتهامات وارده بر این دو شهروند هیچ گونه اطلاعاتی کسب نشده است.

س.ر

دیدگاهتان را بنویسید