بیوران سردشت / درگیری میان مردم و نیروهای امنیتی

جمعیت حقوق بشر کردستان: صبح امروز شنبه ۲۶ تیرماه سال جاری جمعی  از کولبران در (برده پانی) از نواحی سردشت در کمین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی گیر افتادند.

نیروهای امنیتی بر روی کولبران تیراندازی کردند و اجناس و وسایل کولبران را تصرف کردند.در مقابل این حمله و غارت نیروهای جمهوری اسلامی مردم (بیوران سفلا)به پاسگاه حمله کرده و اجناس غارت‌شده خود را پس گرفتند.

در داخل روستای بیوران مردم به اتومبیل نیروی انتظامی حمله کرده که باهدف تهدید مردم روستا، به روستا واردشده بود. مردم ماشین را نابود و مأمورین پا به فرار گذاشتند.

در این درگیری میان مردم و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازار (کیلیه) به آتش کشیده شد و درگیری در میان مردم و نیروهای پاسگاه تا آماده شدن این خبر ادامه دارد.

قابل‌ذکر است در تیرماه این دومین بار است که درگیری در میان مردم این روستا و نیروهای جمهوری اسلامی به دلیل ایجاد فشارهای مکرر و رعب وحشت به وقوع می‌پیوندد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان